Dragrace 29.2.2020

Skotertävlingar på FM nivå ordnas invid restaurangen lördag 29.2.2020